Geen producten in winkelwagen Shop nu
Je hebt nog geen items in je offerte aanvraag formulier Shop nu

Privacy Verklaring

Uw gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Artikel 1: Het verlenen en factureren van onze diensten
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw bestelling te kunnen uitvoeren.
Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen bestelling te plaatsen.  

Artikel 2: Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie
U mag te allen tijde de gegevens die Rudolph Petsupplies van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons.  

Artikel 4: Derden
4.1 Rudolph Petsupplies verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Bewaartermijn
De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging
Rudolph Petsupplies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.